A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHUYÊN ĐỀ “PHƯƠNG PHÁP LỒNG GHÉP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH” TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM 2018.

         

       Thực hiện kế hoạch số 860/KH-PGDĐT, ngày 05/9/2018 của Phòng GD&ĐT Vạn Ninh; về việc Tổ chức tập huấn phương pháp lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và trung học cơ sở năm 2018.

         Trường Tiểu học Vạn Khánh 1 đã cử người tham gia tập huấn cấp huyện gồm 1 cán bộ quản lý và 4 giáo viên theo các môn học Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội lớp 3 và Lịch sử, Địa lí lớp 4 và lớp 5.

 

            Sau khi tiếp thu nội dung chuyên đề và chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Vạn Ninh, Trường Tiểu học Vạn Khánh 1 đã tiến hành tổ chức tập huấn cấp trường về chuyên đề này vào ngày 15/9/2018. 

         Ban tổ chức chuyên đề đã triển khai cụ thể các nội dung thống nhất tại thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho GV nắm vững nội dung giáo dục cần lồng ghép vào bài học. Bên cạnh đó, GV còn được tiếp thu Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013; Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

        Các báo cáo viên đã hướng dẫn cụ thể cách lồng ghép khi soạn giáo án và cách thức tổ chức lồng ghép khi giảng dạy trên lớp, với mục đích lồng ghép nhẹ nhàng nhằm khơi gợi tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền, giữ vững trật tự an ninh thông qua nội dung kiến thức môn học.

         Sau chuyên đề, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo các tổ khối chuyên môn cần quan tâm đến sinh hoạt theo nghiên cứu bài học nhằm thống nhất cách soạn và đúc rút kinh nghiệm sau khi giảng dạy trên lớp. Mỗi tổ khối cần phải tổ chức lại chuyên đề này có đầu tư đúc rút kinh nghiệm sau mỗi lần dự giờ, thao giảng trong năm học./.

                                                                                          Ban biên tập.


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan